فرم استخدام

  • انواع فایل های مجاز : pdf, doc, docx.
    رزومه خود را در قالب فرمت‌های pdf ،docx یا doc بارگذاری نمایید
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .