سوالات متداول

مراحل اخذ پروانه ساختمانی
  • اولین مرحله جهت صدور پروانه ساختمانی، مراجعه به دفتر پیشخوان شهرداری می‌باشد. مالک ضمن ثبت درخواست در دفتر پیشخوان، مراحل اخذ پروانه ساختمانی را آغاز می‌نماید. در نهایت پس از اخذ تاییدیه سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی، موافقت اصولی توسط شهرداری مشهد صادر می‌گردد.
هزینه اخذ پروانه ساختمانی
  • هزینه خدمات مهندسی براساس جدول تعرفه سازمان نظام مهندسی ساختمان و هزینه خدمات شهرسازی براساس جدول تعرفه شهرداری مشهد مشخص می‌گردد. سایر هزینه‌ها از جمله انجام محاسبات سازه اجرایی و هزینه‌های اجرا، آزمایشگاه فنی، ترسیم پلان معماری و طراحی‌نما با توجه به مشخصات پروژه و عرف بازار متغییر می‌باشد و به صورت توافقی مشخص می‌گردد.
مدت زمان اخذ پروانه ساختمانی
  • به طور متوسط مدت زمان اخذ پروانه ساختمانی در شهرداری مشهد حداقل سه ماه و مدت زمان اخذ مجوز سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی حداقل یک ماه می‌باشد.
  • کاراطوس به منظور کاهش مدت زمان پروژه‌ها به کمک سرمایه‌های انسانی خلاق، جوان و باتجربه، فناوری‌های روز و ابزارهای نوین ضمن ارتباط دائم و موثر با ذینفعان، حداکثر تلاش خود را به انجام می‌رساند.
  • لبخند رضایت مشتریان پس از اتمام پروژه از جمله اولویت‌های همکاران گروه می‌باشد.
آخرین وضعیت پرونده
  • با ورود به پرتال می‌توان آخرین وضعیت پرونده و زمان هر اقدام را مشاهده نمود. البته با شماره‌گیری ۳۱۰۸۳-۰۵۱ همکاران گروه مهندسی کاراطوس پاسخگوی سوالات شما خواهند بود.
نقشه شهرداری/اجرایی
  • نقشه شهرداری براساس ضوابط و مقررات شهرسازی شهرداری مشهد و مقررات ملی ساختمان تهیه می‌گردد. نقشه‌های اجرایی منجر به کاهش هزینه‌های ساختمان می‌گردد. هزینه نقشه‌های اجرایی به دلیل جزئیات بیشتر و دقت بالاتر، بیشتر می‌باشد.