جناب آقای / سرکار خانم (مهندس/ دکتر)، سمت، مدرک و رشته تحصیلی، سابقه فعالیت حرفه‌ای

مهدی ذاکرالحسینی
رییس هیات مدیره گروه

فوق‌لیسانس عمران

۴۵ سال سابقه فعالیت حرفه‌ای

هادی ذاکرالحسینی
عضو هیات مدیره گروه

لیسانس عمران

۴۰ سال سابقه فعالیت حرفه‌ای

محمود ذاکرالحسینی
عضو هیات مدیره گروه

فوق‌لیسانس عمران

۲۵ سال سابقه فعالیت حرفه‌ای

علی ذاکرالحسینی
مدیرعامل خدمات مهندسی و شهرسازی

دکتری عمران

۱۵ سال سابقه فعالیت حرفه‌ای

عطیه ذاکرالحسینی
مسوول آتلیه فنی

فوق‌لیسانس معماری

۵ سال سابقه فعالیت حرفه‌ای

احسان ذاکرالحسینی
مدیرعامل شرکت مجری ذیصلاح

لیسانس عمران

۱۰ سال سابقه فعالیت حرفه‌ای

مصطفی ذاکرالحسینی
مدیرعامل شرکت مجری ذیصلاح

لیسانس عمران

۱۰ سال سابقه فعالیت حرفه‌ای

بیتا یاوری
مسوول دفتر مهندسی سناباد

لیسانس اقتصاد

۵ سال سابقه فعالیت حرفه‌ای

مجید عبدالعلی‌زاده
مدیرعامل شرکت مجری ذیصلاح

لیسانس عمران

۱۵ سال سابقه فعالیت حرفه‌ای

حامد مستقیمی
مدیرعامل شرکت مهندسین مشاور

فوق‌لیسانس عمران

۱۵ سال سابقه فعالیت حرفه‌ای

حامد حداد
مدیرعامل شرکت مجری ذیصلاح

لیسانس عمران

۱۵ سال سابقه فعالیت حرفه‌ای

امیرمحمد یاوری
مدیر روابط عمومی

لیسانس عمران

۱۰ سال سابقه فعالیت حرفه‌ای

محمدهانی نظافت یزدی
مسوول پیشخوان شهرداری

فوق‌لیسانس عمران

۲۰ سال سابقه فعالیت حرفه‌ای

مصطفی ناظمی
مسوول دفتر مهندسی الهیه

لیسانس معماری

۵ سال سابقه فعالیت حرفه‌ای

محمد کمیل حسین‌زاده
مسوول دفتر مهندسی دلاوران

لیسانس عمران

۵ سال سابقه فعالیت حرفه‌ای

مهدی محمدپورطبسی
مسوول دفتر نقشه‌برداری

فوق‌لیسانس عمران

۱۰ سال سابقه فعالیت حرفه‌ای

ریحانه زبرجدی
مسوول پیشخوان شهرداری دلاوران

لیسانس شهرسازی

۵سال سابقه فعالیت حرفه‌ای

نرگس غروبی
مسوول پیشخوان شهرداری جمهوری

لیسانس معماری

۵سال سابقه فعالیت حرفه‌ای

هادی توانا
کارشناس مالی و منابع انسانی

فوق‌لیسانس حسابداری

۱۵ سال سابقه فعالیت حرفه‌ای

ستاره سمیع‌پور
کارشناس ساجام

فوق‌لیسانس معماری

۲ سال سابقه فعالیت حرفه‌ای

الناز شرعی
کارشناس دفتر پیشخوان شهرداری

فوق‌لیسانس شهرسازی

۵ سال سابقه فعالیت حرفه‌ای

نادیا شهسوار
کارشناس روابط عمومی

فوق‌لیسانس شهرسازی

۲ سال سابقه فعالیت حرفه‌ای